Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage en bij het afnemen van foto’s ga je akkoord met deze voorwaarden. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kun je dat voorafgaand aan de boeking van de fotoreportage per e-mail kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Everyday photos by Renske worden aangepast.

Fotoreportage
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage een offerte met daarin de prijs van de fotoreportage. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Everyday photos by Renske heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. De afspraak voor een fotoreportage is pas definitief zodra Everyday photos by Renske een bevestiging per e-mail heeft gestuurd

Levering foto’s
Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De fotografe zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van Everyday photos by Renske vastligt in de reportage. De fotografe is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan de klant te tonen. De klant kan geen beroep doen op foto’s die volgens de fotografe niet geschikt zijn om te tonen.

De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet is gekalibreerd. Everyday photos by Renske is er niet voor verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Betaling
Na de fotoreportage ontvangt de klant een factuur per e-mail inclusief, indien van toepassing reis-, locatie- en parkeerkosten. Reiskosten bedragen €0,34 per kilometer vanaf en naar Rosmalen (5242CR). De afstand wordt bepaald aan de hand van de snelste route volgens Google Maps.

De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden voordat deze wordt betaald. De klant dient de factuur te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Foto’s worden pas beschikbaar gesteld nadat de betaling bij Everyday photos by Renske binnen is.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij de fotografe.

De klant geeft Everyday photos by Renske toestemming om de van de klant gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en in drukwerk en in te sturen voor wedstrijden. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s voor bovengenoemde promotiedoeleinden worden gebruikt, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotoreportage. Tevens geeft de klant toestemming om de naam van de klant hierbij te vermelden of te taggen. 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen (zoals zwart/wit, sepia) zijn niet toegestaan.

De klant ontvangt de foto’s voor persoonlijk gebruik, inclusief het gebruik op social media. Bij publicatie dienen naam en website van de fotografe duidelijk vermeld te worden. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken, te publiceren in gedrukte media en/of in te sturen naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografe.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren kan alleen per e-mail en dient minimaal 72 uur voor het begin van de reportage te zijn gedaan. Wanneer dit niet het geval is zal Everyday photos by Renske de volledige kosten van de fotoreportage bij de klant in rekening brengen. In geval van ziekte is het mogelijk om de fotoreportage kosteloos te verzetten naar een datum binnen een termijn van vier weken.

Indien Everyday photos by Renske de fotoreportage moet annuleren door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Klachten
Klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering per mail aan Everyday photos by Renske te worden gemeld. De fotografe zal de klacht dan in behandeling nemen en beoordelen. Indien uw klacht gegrond is, zal de fotografe de klacht binnen redelijke termijn trachten op te lossen.

Aansprakelijkheid
Meedoen aan een fotoreportage is volledig op eigen risico. De klant is  tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf, zijn/haar dier(en), zijn/haar kind(eren) en diens eigendommen. Schade aan bovengenoemde, in de breedste zin van het woord, is op geen enkele wijze te verhalen op Everyday photos by Renske.

Privacy en persoonsgegevens
Everyday photos by Renske zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.